WordPress后台-外观-小工具 进行配置小工具

BBS 生命健康 关注:7 内容:13

新冠状病毒全基因序列001

 • 查看作者
 • 打赏作者
 • 拉黑名单
 • LV明达

  更多样本数据,请访问中华基因库 专业库


  ORIGIN

  1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct

  61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact

  121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc

  181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccgtg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt

  241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac

  301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg

  361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg

  421 cttagtagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa

  481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact

  541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg

  601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aaggagctgg

  661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga

  721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga

  781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg

  841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc

  901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg

  961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca

  1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa

  1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa

  1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg

  1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca

  1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga

  1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc

  1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg

  1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc

  1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg

  1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga

  1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga

  1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa

  1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac

  1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc

  1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct

  1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg

  1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac

  2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg

  2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga

  2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat

  2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa

  2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc

  2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca

  2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc

  2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt

  2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga

  2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga

  2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac

  2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga

  2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt

  2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc

  2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc

  2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg

  3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga

  3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga

  3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga

  3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga

  3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt

  3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt

  3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt

  3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc

  3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc

  3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa

  3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa

  3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg

  3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa

  3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga

  3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa

  3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat

  3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa

  4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag

  4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca

  4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat

  4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca

  4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc

  4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc

  4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg

  4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca

  4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc

  4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta

  4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc

  4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc

  4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa

  4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga

  4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac

  4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac

  4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca

  5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc

  5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt

  5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca

  5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa

  5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc

  5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc

  5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat

  5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg

  5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg

  5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca

  5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc

  5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca

  5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt

  5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag

  5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat

  5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat

  6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg

  6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc

  6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta

  6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg

  6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg

  6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga

  6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt

  6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt

  6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca

  6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga

  6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag

  6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac

  6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt

  6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc

  6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga

  6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg

  6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt

  7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa

  7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct

  7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc

  7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat

  7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag

  7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt

  7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta

  7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg

  7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag

  7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg

  7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga

  7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga

  7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac

  7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac

  7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc

  7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact

  7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga

  8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact

  8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac

  8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt

  8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa

  8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat

  8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat

  8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc

  8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa

  8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca

  8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc

  8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat

  8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc

  8761 tgattttgac acatggttta gtcagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc

  8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac

  8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt

  8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc

  9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata

  9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac

  9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc

  9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc

  9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag

  9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac

  9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat

  9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg

  9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact

  9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt

  9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt

  9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca

  9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt

  9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa

  9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa

  9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg

  9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc

  10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc

  10081 atctggtaaa gttgagggtt gtatggtaca agtaacttgt ggtacaacta cacttaacgg

  10141 tctttggctt gatgacgtag tttactgtcc aagacatgtg atctgcacct ctgaagacat

  10201 gcttaaccct aattatgaag atttactcat tcgtaagtct aatcataatt tcttggtaca

  10261 ggctggtaat gttcaactca gggttattgg acattctatg caaaattgtg tacttaagct

  10321 taaggttgat acagccaatc ctaagacacc taagtataag tttgttcgca ttcaaccagg

  10381 acagactttt tcagtgttag cttgttacaa tggttcacca tctggtgttt accaatgtgc

  10441 tatgaggccc aatttcacta ttaagggttc attccttaat ggttcatgtg gtagtgttgg

  10501 ttttaacata gattatgact gtgtctcttt ttgttacatg caccatatgg aattaccaac

  10561 tggagttcat gctggcacag acttagaagg taacttttat ggaccttttg ttgacaggca

  10621 aacagcacaa gcagctggta cggacacaac tattacagtt aatgttttag cttggttgta

  10681 cgctgctgtt ataaatggag acaggtggtt tctcaatcga tttaccacaa ctcttaatga

  10741 ctttaacctt gtggctatga agtacaatta tgaacctcta acacaagacc atgttgacat

  10801 actaggacct ctttctgctc aaactggaat tgccgtttta gatatgtgtg cttcattaaa

  10861 agaattactg caaaatggta tgaatggacg taccatattg ggtagtgctt tattagaaga

  10921 tgaatttaca ccttttgatg ttgttagaca atgctcaggt gttactttcc aaagtgcagt

  10981 gaaaagaaca atcaagggta cacaccactg gttgttactc acaattttga cttcactttt

  11041 agttttagtc cagagtactc aatggtcttt gttctttttt ttgtatgaaa atgccttttt

  11101 accttttgct atgggtatta ttgctatgtc tgcttttgca atgatgtttg tcaaacataa

  11161 gcatgcattt ctctgtttgt ttttgttacc ttctcttgcc actgtagctt attttaatat

  11221 ggtctatatg cctgctagtt gggtgatgcg tattatgaca tggttggata tggttgatac

  11281 tagtttgtct ggttttaagc taaaagactg tgttatgtat gcatcagctg tagtgttact

  11341 aatccttatg acagcaagaa ctgtgtatga tgatggtgct aggagagtgt ggacacttat

  11401 gaatgtcttg acactcgttt ataaagttta ttatggtaat gctttagatc aagccatttc

  11461 catgtgggct cttataatct ctgttacttc taactactca ggtgtagtta caactgtcat

  11521 gtttttggcc agaggtattg tttttatgtg tgttgagtat tgccctattt tcttcataac

  11581 tggtaataca cttcagtgta taatgctagt ttattgtttc ttaggctatt tttgtacttg

  11641 ttactttggc ctcttttgtt tactcaaccg ctactttaga ctgactcttg gtgtttatga

  11701 ttacttagtt tctacacagg agtttagata tatgaattca cagggactac tcccacccaa

  11761 gaatagcata gatgccttca aactcaacat taaattgttg ggtgttggtg gcaaaccttg

  11821 tatcaaagta gccactgtac agtctaaaat gtcagatgta aagtgcacat cagtagtctt

  11881 actctcagtt ttgcaacaac tcagagtaga atcatcatct aaattgtggg ctcaatgtgt

  11941 ccagttacac aatgacattc tcttagctaa agatactact gaagcctttg aaaaaatggt

  12001 ttcactactt tctgttttgc tttccatgca gggtgctgta gacataaaca agctttgtga

  12061 agaaatgctg gacaacaggg caaccttaca agctatagcc tcagagttta gttcccttcc

  12121 atcatatgca gcttttgcta ctgctcaaga agcttatgag caggctgttg ctaatggtga

  12181 ttctgaagtt gttcttaaaa agttgaagaa gtctttgaat gtggctaaat ctgaatttga

  12241 ccgtgatgca gccatgcaac gtaagttgga aaagatggct gatcaagcta tgacccaaat

  12301 gtataaacag gctagatctg aggacaagag ggcaaaagtt actagtgcta tgcagacaat

  12361 gcttttcact atgcttagaa agttggataa tgatgcactc aacaacatta tcaacaatgc

  12421 aagagatggt tgtgttccct tgaacataat acctcttaca acagcagcca aactaatggt

  12481 tgtcatacca gactataaca catataaaaa tacgtgtgat ggtacaacat ttacttatgc

  12541 atcagcattg tgggaaatcc aacaggttgt agatgcagat agtaaaattg ttcaacttag

  12601 tgaaattagt atggacaatt cacctaattt agcatggcct cttattgtaa cagctttaag

  12661 ggccaattct gctgtcaaat tacagaataa tgagcttagt cctgttgcac tacgacagat

  12721 gtcttgtgct gccggtacta cacaaactgc ttgcactgat gacaatgcgt tagcttacta

  12781 caacacaaca aagggaggta ggtttgtact tgcactgtta tccgatttac aggatttgaa

  12841 atgggctaga ttccctaaga gtgatggaac tggtactatc tatacagaac tggaaccacc

  12901 ttgtaggttt gttacagaca cacctaaagg tcctaaagtg aagtatttat actttattaa

  12961 aggattaaac aacctaaata gaggtatggt acttggtagt ttagctgcca cagtacgtct

  13021 acaagctggt aatgcaacag aagtgcctgc caattcaact gtattatctt tctgtgcttt

  13081 tgctgtagat gctgctaaag cttacaaaga ttatctagct agtgggggac aaccaatcac

  13141 taattgtgtt aagatgttgt gtacacacac tggtactggt caggcaataa cagttacacc

  13201 ggaagccaat atggatcaag aatcctttgg tggtgcatcg tgttgtctgt actgccgttg

  13261 ccacatagat catccaaatc ctaaaggatt ttgtgactta aaaggtaagt atgtacaaat

  13321 acctacaact tgtgctaatg accctgtggg ttttacactt aaaaacacag tctgtaccgt

  13381 ctgcggtatg tggaaaggtt atggctgtag ttgtgatcaa ctccgcgaac ccatgcttca

  13441 gtcagctgat gcacaatcgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca

  13501 ccgtgcggca caggcactag tactgatgtc gtatacaggg cttttgacat ctacaatgat

  13561 aaagtagctg gttttgctaa attcctaaaa actaattgtt gtcgcttcca agaaaaggac

  13621 gaagatgaca atttaattga ttcttacttt gtagttaaga gacacacttt ctctaactac

  13681 caacatgaag aaacaattta taatttactt aaggattgtc cagctgttgc taaacatgac

  13741 ttctttaagt ttagaataga cggtgacatg gtaccacata tatcacgtca acgtcttact

  13801 aaatacacaa tggcagacct cgtctatgct ttaaggcatt ttgatgaagg taattgtgac

  13861 acattaaaag aaatacttgt cacatacaat tgttgtgatg atgattattt caataaaaag

  13921 gactggtatg attttgtaga aaacccagat atattacgcg tatacgccaa cttaggtgaa

  13981 cgtgtacgcc aagctttgtt aaaaacagta caattctgtg atgccatgcg aaatgctggt

  14041 attgttggtg tactgacatt agataatcaa gatctcaatg gtaactggta tgatttcggt

  14101 gatttcatac aaaccacgcc aggtagtgga gttcctgttg tagattctta ttattcattg

  14161 ttaatgccta tattaacctt gaccagggct ttaactgcag agtcacatgt tgacactgac

  14221 ttaacaaagc cttacattaa gtgggatttg ttaaaatatg acttcacgga agagaggtta

  14281 aaactctttg accgttattt taaatattgg gatcagacat accacccaaa ttgtgttaac

  14341 tgtttggatg acagatgcat tctgcattgt gcaaacttta atgttttatt ctctacagtg

  14401 ttcccaccta caagttttgg accactagtg agaaaaatat ttgttgatgg tgttccattt

  14461 gtagtttcaa ctggatacca cttcagagag ctaggtgttg tacataatca ggatgtaaac

  14521 ttacatagct ctagacttag ttttaaggaa ttacttgtgt atgctgctga ccctgctatg

  14581 cacgctgctt ctggtaatct attactagat aaacgcacta cgtgcttttc agtagctgca

  14641 cttactaaca atgttgcttt tcaaactgtc aaacccggta attttaacaa agacttctat

  14701 gactttgctg tgtctaaggg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaatt aaaacacttc

  14761 ttctttgctc aggatggtaa tgctgctatc agcgattatg actactatcg ttataatcta

  14821 ccaacaatgt gtgatatcag acaactacta tttgtagttg aagttgttga taagtacttt

  14881 gattgttacg atggtggctg tattaatgct aaccaagtca tcgtcaacaa cctagacaaa

  14941 tcagctggtt ttccatttaa taaatggggt aaggctagac tttattatga ttcaatgagt

  15001 tatgaggatc aagatgcact tttcgcatat acaaaacgta atgtcatccc tactataact

  15061 caaatgaatc ttaagtatgc cattagtgca aagaatagag ctcgcaccgt agctggtgtc

  15121 tctatctgta gtactatgac caatagacag tttcatcaaa aattattgaa atcaatagcc

  15181 gccactagag gagctactgt agtaattgga acaagcaaat tctatggtgg ttggcacaac

  15241 atgttaaaaa ctgtttatag tgatgtagaa aaccctcacc ttatgggttg ggattatcct

  15301 aaatgtgata gagccatgcc taacatgctt agaattatgg cctcacttgt tcttgctcgc

  15361 aaacatacaa cgtgttgtag cttgtcacac cgtttctata gattagctaa tgagtgtgct

  15421 caagtattga gtgaaatggt catgtgtggc ggttcactat atgttaaacc aggtggaacc

  15481 tcatcaggag atgccacaac tgcttatgct aatagtgttt ttaacatttg tcaagctgtc

  15541 acggccaatg ttaatgcact tttatctact gatggtaaca aaattgccga taagtatgtc

  15601 cgcaatttac aacacagact ttatgagtgt ctctatagaa atagagatgt tgacacagac

  15661 tttgtgaatg agttttacgc atatttgcgt aaacatttct caatgatgat actctctgac

  15721 gatgctgttg tgtgtttcaa tagcacttat gcatctcaag gtctagtggc tagcataaag

  15781 aactttaagt cagttcttta ttatcaaaac aatgttttta tgtctgaagc aaaatgttgg

  15841 actgagactg accttactaa aggacctcat gaattttgct ctcaacatac aatgctagtt

  15901 aaacagggtg atgattatgt gtaccttcct tacccagatc catcaagaat cctaggggcc

  15961 ggctgttttg tagatgatat cgtaaaaaca gatggtacac ttatgattga acggttcgtg

  16021 tctttagcta tagatgctta cccacttact aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc

  16081 tttcatttgt acttacaata cataagaaag ctacatgatg agttaacagg acacatgtta

  16141 gacatgtatt ctgttatgct tactaatgat aacacttcaa ggtattggga acctgagttt

  16201 tatgaggcta tgtacacacc gcatacagtc ttacaggctg ttggggcttg tgttctttgc

  16261 aattcacaga cttcattaag atgtggtgct tgcatacgta gaccattctt atgttgtaaa

  16321 tgctgttacg accatgtcat atcaacatca cataaattag tcttgtctgt taatccgtat

  16381 gtttgcaatg ctccaggttg tgatgtcaca gatgtgactc aactttactt aggaggtatg

  16441 agctattatt gtaaatcaca taaaccaccc attagttttc cattgtgtgc taatggacaa

  16501 gtttttggtt tatataaaaa tacatgtgtt ggtagcgata atgttactga ctttaatgca

  16561 attgcaacat gtgactggac aaatgctggt gattacattt tagctaacac ctgtactgaa

  16621 agactcaagc tttttgcagc agaaacgctc aaagctactg aggagacatt taaactgtct

  16681 tatggtattg ctactgtacg tgaagtgctg tctgacagag aattacatct ttcatgggaa

  16741 gttggtaaac ctagaccacc acttaaccga aattatgtct ttactggtta tcgtgtaact

  16801 aaaaacagta aagtacaaat aggagagtac acctttgaaa aaggtgacta tggtgatgct

  16861 gttgtttacc gaggtacaac aacttacaaa ttaaatgttg gtgattattt tgtgctgaca

  16921 tcacatacag taatgccatt aagtgcacct acactagtgc cacaagagca ctatgttaga

  16981 attactggct tatacccaac actcaatatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat

  17041 tatcaaaagg ttggtatgca aaagtattct acactccagg gaccacctgg tactggtaag

  17101 agtcattttg ctattggcct agctctctac tacccttctg ctcgcatagt gtatacagct

  17161 tgctctcatg ccgctgttga tgcactatgt gagaaggcat taaaatattt gcctatagat

  17221 aaatgtagta gaattatacc tgcacgtgct cgtgtagagt gttttgataa attcaaagtg

  17281 aattcaacat tagaacagta tgtcttttgt actgtaaatg cattgcctga gacgacagca

  17341 gatatagttg tctttgatga aatttcaatg gccacaaatt atgatttgag tgttgtcaat

  17401 gccagattac gtgctaagca ctatgtgtac attggcgacc ctgctcaatt acctgcacca

  17461 cgcacattgc taactaaggg cacactagaa ccagaatatt tcaattcagt gtgtagactt

  17521 atgaaaacta taggtccaga catgttcctc ggaacttgtc ggcgttgtcc tgctgaaatt

  17581 gttgacactg tgagtgcttt ggtttatgat aataagctta aagcacataa agacaaatca

  17641 gctcaatgct ttaaaatgtt ttataagggt gttatcacgc atgatgtttc atctgcaatt

  17701 aacaggccac aaataggcgt ggtaagagaa ttccttacac gtaaccctgc ttggagaaaa

  17761 gctgtcttta tttcacctta taattcacag aatgctgtag cctcaaagat tttgggacta

  17821 ccaactcaaa ctgttgattc atcacagggc tcagaatatg actatgtcat attcactcaa

  17881 accactgaaa cagctcactc ttgtaatgta aacagattta atgttgctat taccagagca

  17941 aaagtaggca tactttgcat aatgtctgat agagaccttt atgacaagtt gcaatttaca

  18001 agtcttgaaa ttccacgtag gaatgtggca actttacaag ctgaaaatgt aacaggactt

  18061 tttaaagatt gtagtaaggt aatcactggg ttacatccta cacaggcacc tacacacctc

  18121 agtgttgaca ctaaattcaa aactgaaggt ttatgtgttg acatacctgg catacctaag

  18181 gacatgacct atagaagact catctctatg atgggtttta aaatgaatta tcaagttaat

  18241 ggttacccta acatgtttat cacccgcgaa gaagctataa gacatgtacg tgcatggatt

  18301 ggcttcgatg tcgaggggtg tcatgctact agagaagctg ttggtaccaa tttaccttta

  18361 cagctaggtt tttctacagg tgttaaccta gttgctgtac ctacaggtta tgttgataca

  18421 cctaataata cagatttttc cagagttagt gctaaaccac cgcctggaga tcaatttaaa

  18481 cacctcatac cacttatgta caaaggactt ccttggaatg tagtgcgtat aaagattgta

  18541 caaatgttaa gtgacacact taaaaatctc tctgacagag tcgtatttgt cttatgggca

  18601 catggctttg agttgacatc tatgaagtat tttgtgaaaa taggacctga gcgcacctgt

  18661 tgtctatgtg atagacgtgc cacatgcttt tccactgctt cagacactta tgcctgttgg

  18721 catcattcta ttggatttga ttacgtctat aatccgttta tgattgatgt tcaacaatgg

  18781 ggttttacag gtaacctaca aagcaaccat gatctgtatt gtcaagtcca tggtaatgca

  18841 catgtagcta gttgtgatgc aatcatgact aggtgtctag ctgtccacga gtgctttgtt

  18901 aagcgtgttg actggactat tgaatatcct ataattggtg atgaactgaa gattaatgcg

  18961 gcttgtagaa aggttcaaca catggttgtt aaagctgcat tattagcaga caaattccca

  19021 gttcttcacg acattggtaa ccctaaagct attaagtgtg tacctcaagc tgatgtagaa

  19081 tggaagttct atgatgcaca gccttgtagt gacaaagctt ataaaataga agaattattc

  19141 tattcttatg ccacacattc tgacaaattc acagatggtg tatgcctatt ttggaattgc

  19201 aatgtcgata gatatcctgc taattccatt gtttgtagat ttgacactag agtgctatct

  19261 aaccttaact tgcctggttg tgatggtggc agtttgtatg taaataaaca tgcattccac

  19321 acaccagctt ttgataaaag tgcttttgtt aatttaaaac aattaccatt tttctattac

  19381 tctgacagtc catgtgagtc tcatggaaaa caagtagtgt cagatataga ttatgtacca

  19441 ctaaagtctg ctacgtgtat aacacgttgc aatttaggtg gtgctgtctg tagacatcat

  19501 gctaatgagt acagattgta tctcgatgct tataacatga tgatctcagc tggctttagc

  19561 ttgtgggttt acaaacaatt tgatacttat aacctctgga acacttttac aagacttcag

  19621 agtttagaaa atgtggcttt taatgttgta aataagggac actttgatgg acaacagggt

  19681 gaagtaccag tttctatcat taataacact gtttacacaa aagttgatgg tgttgatgta

  19741 gaattgtttg aaaataaaac aacattacct gttaatgtag catttgagct ttgggctaag

  19801 cgcaacatta aaccagtacc agaggtgaaa atactcaata atttgggtgt ggacattgct

  19861 gctaatactg tgatctggga ctacaaaaga gatgctccag cacatatatc tactattggt

  19921 gtttgttcta tgactgacat agccaagaaa ccaactgaaa cgatttgtgc accactcact

  19981 gtcttttttg atggtagagt tgatggtcaa gtagacttat ttagaaatgc ccgtaatggt

  20041 gttcttatta cagaaggtag tgttaaaggt ttacaaccat ctgtaggtcc caaacaagct

  20101 agtcttaatg gagtcacatt aattggagaa gccgtaaaaa cacagttcaa ttattataag

  20161 aaagttgatg gtgttgtcca acaattacct gaaacttact ttactcagag tagaaattta

  20221 caagaattta aacccaggag tcaaatggaa attgatttct tagaattagc tatggatgaa

  20281 ttcattgaac ggtataaatt agaaggctat gccttcgaac atatcgttta tggagatttt

  20341 agtcatagtc agttaggtgg tttacatcta ctgattggac tagctaaacg ttttaaggaa

  20401 tcaccttttg aattagaaga ttttattcct atggacagta cagttaaaaa ctatttcata

  20461 acagatgcgc aaacaggttc atctaagtgt gtgtgttctg ttattgattt attacttgat

  20521 gattttgttg aaataataaa atcccaagat ttatctgtag tttctaaggt tgtcaaagtg

  20581 actattgact atacagaaat ttcatttatg ctttggtgta aagatggcca tgtagaaaca

  20641 ttttacccaa aattacaatc tagtcaagcg tggcaaccgg gtgttgctat gcctaatctt

  20701 tacaaaatgc aaagaatgct attagaaaag tgtgaccttc aaaattatgg tgatagtgca

  20761 acattaccta aaggcataat gatgaatgtc gcaaaatata ctcaactgtg tcaatattta

  20821 aacacattaa cattagctgt accctataat atgagagtta tacattttgg tgctggttct

  20881 gataaaggag ttgcaccagg tacagctgtt ttaagacagt ggttgcctac gggtacgctg

  20941 cttgtcgatt cagatcttaa tgactttgtc tctgatgcag attcaacttt gattggtgat

  21001 tgtgcaactg tacatacagc taataaatgg gatctcatta ttagtgatat gtacgaccct

  21061 aagactaaaa atgttacaaa agaaaatgac tctaaagagg gttttttcac ttacatttgt

  21121 gggtttatac aacaaaagct agctcttgga ggttccgtgg ctataaagat aacagaacat

  21181 tcttggaatg ctgatcttta taagctcatg ggacacttcg catggtggac agcctttgtt

  21241 actaatgtga atgcgtcatc atctgaagca tttttaattg gatgtaatta tcttggcaaa

  21301 ccacgcgaac aaatagatgg ttatgtcatg catgcaaatt acatattttg gaggaataca

  21361 aatccaattc agttgtcttc ctattcttta tttgacatga gtaaatttcc ccttaaatta

  21421 aggggtactg ctgttatgtc tttaaaagaa ggtcaaatca atgatatgat tttatctctt

  21481 cttagtaaag gtagacttat aattagagaa aacaacagag ttgttatttc tagtgatgtt

  21541 cttgttaaca actaaacgaa caatgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag

  21601 tcagtgtgtt aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac

  21661 acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttacatt caactcagga

  21721 cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat gctatacatg tctctgggac

  21781 caatggtact aagaggtttg ataaccctgt cctaccattt aatgatggtg tttattttgc

  21841 ttccactgag aagtctaaca taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa

  21901 gacccagtcc ctacttattg ttaataacgc tactaatgtt gttattaaag tctgtgaatt

  21961 tcaattttgt aatgatccat ttttgggtgt ttattaccac aaaaacaaca aaagttggat

  22021 ggaaagtgag ttcagagttt attctagtgc gaataattgc acttttgaat atgtctctca

  22081 gccttttctt atggaccttg aaggaaaaca gggtaatttc aaaaatctta gggaatttgt

  22141 gtttaagaat attgatggtt attttaaaat atattctaag cacacgccta ttaatttagt

  22201 gcgtgatctc cctcagggtt tttcggcttt agaaccattg gtagatttgc caataggtat

  22261 taacatcact aggtttcaaa ctttacttgc tttacataga agttatttga ctcctggtga

  22321 ttcttcttca ggttggacag ctggtgctgc agcttattat gtgggttatc ttcaacctag

  22381 gacttttcta ttaaaatata atgaaaatgg aaccattaca gatgctgtag actgtgcact

  22441 tgaccctctc tcagaaacaa agtgtacgtt gaaatccttc actgtagaaa aaggaatcta

  22501 tcaaacttct aactttagag tccaaccaac agaatctatt gttagatttc ctaatattac

  22561 aaacttgtgc ccttttggtg aagtttttaa cgccaccaga tttgcatctg tttatgcttg

  22621 gaacaggaag agaatcagca actgtgttgc tgattattct gtcctatata attccgcatc

  22681 attttccact tttaagtgtt atggagtgtc tcctactaaa ttaaatgatc tctgctttac

  22741 taatgtctat gcagattcat ttgtaattag aggtgatgaa gtcagacaaa tcgctccagg

  22801 gcaaactgga aagattgctg attataatta taaattacca gatgatttta caggctgcgt

  22861 tatagcttgg aattctaaca atcttgattc taaggttggt ggtaattata attacctgta

  22921 tagattgttt aggaagtcta atctcaaacc ttttgagaga gatatttcaa ctgaaatcta

  22981 tcaggccggt agcacacctt gtaatggtgt tgaaggtttt aattgttact ttcctttaca

  23041 atcatatggt ttccaaccca ctaatggtgt tggttaccaa ccatacagag tagtagtact

  23101 ttcttttgaa cttctacatg caccagcaac tgtttgtgga cctaaaaagt ctactaattt

  23161 ggttaaaaac aaatgtgtca atttcaactt caatggttta acaggcacag gtgttcttac

  23221 tgagtctaac aaaaagtttc tgcctttcca acaatttggc agagacattg ctgacactac

  23281 tgatgctgtc cgtgatccac agacacttga gattcttgac attacaccat gttcttttgg

  23341 tggtgtcagt gttataacac caggaacaaa tacttctaac caggttgctg ttctttatca

  23401 ggatgttaac tgcacagaag tccctgttgc tattcatgca gatcaactta ctcctacttg

  23461 gcgtgtttat tctacaggtt ctaatgtttt tcaaacacgt gcaggctgtt taataggggc

  23521 tgaacatgtc aacaactcat atgagtgtga catacccatt ggtgcaggta tatgcgctag

  23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat

  23641 tgcctacact atgtcacttg gtgcagaaaa ttcagttgct tactctaata actctattgc

  23701 catacccaca aattttacta ttagtgttac cacagaaatt ctaccagtgt ctatgaccaa

  23761 gacatcagta gattgtacaa tgtacatttg tggtgattca actgaatgca gcaatctttt

  23821 gttgcaatat ggcagttttt gtacacaatt aaaccgtgct ttaactggaa tagctgttga

  23881 acaagacaaa aacacccaag aagtttttgc acaagtcaaa caaatttaca aaacaccacc

  23941 aattaaagat tttggtggtt ttaatttttc acaaatatta ccagatccat caaaaccaag

  24001 caagaggtca tttattgaag atctactttt caacaaagtg acacttgcag atgctggctt

  24061 catcaaacaa tatggtgatt gccttggtga tattgctgct agagacctca tttgtgcaca

  24121 aaagtttaac ggccttactg ttttgccacc tttgctcaca gatgaaatga ttgctcaata

  24181 cacttctgca ctgttagcgg gtacaatcac ttctggttgg acctttggtg caggtgctgc

  24241 attacaaata ccatttgcta tgcaaatggc ttataggttt aatggtattg gagttacaca

  24301 gaatgttctc tatgagaacc aaaaattgat tgccaaccaa tttaatagtg ctattggcaa

  24361 aattcaagac tcactttctt ccacagcaag tgcacttgga aaacttcaag atgtggtcaa

  24421 ccaaaatgca caagctttaa acacgcttgt taaacaactt agctccaatt ttggtgcaat

  24481 ttcaagtgtt ttaaatgata tcctttcacg tcttgacaaa gttgaggctg aagtgcaaat

  24541 tgataggttg atcacaggca gacttcaaag tttgcagaca tatgtgactc aacaattaat

  24601 tagagctgca gaaatcagag cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt cagagtgtgt

  24661 acttggacaa tcaaaaagag ttgatttttg tggaaagggc tatcatctta tgtccttccc

  24721 tcagtcagca cctcatggtg tagtcttctt gcatgtgact tatgtccctg cacaagaaaa

  24781 gaacttcaca actgctcctg ccatttgtca tgatggaaaa gcacactttc ctcgtgaagg

  24841 tgtctttgtt tcaaatggca cacactggtt tgtaacacaa aggaattttt atgaaccaca

  24901 aatcattact acagacaaca catttgtgtc tggtaactgt gatgttgtaa taggaattgt

  24961 caacaacaca gtttatgatc ctttgcaacc tgaattagac tcattcaagg aggagttaga

  25021 taaatatttt aagaatcata catcaccaga tgttgattta ggtgacatct ctggcattaa

  25081 tgcttcagtt gtaaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggttg ccaagaattt

  25141 aaatgaatct ctcatcgatc tccaagaact tggaaagtat gagcagtata taaaatggcc

  25201 atggtacatt tggctaggtt ttatagctgg cttgattgcc atagtaatgg tgacaattat

  25261 gctttgctgt atgaccagtt gctgtagttg tctcaagggc tgttgttctt gtggatcctg

  25321 ctgcaaattt gatgaagacg actctgagcc agtgctcaaa ggagtcaaat tacattacac

  25381 ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga atcttcacaa ttggaactgt aactttgaag

  25441 caaggtgaaa tcaaggatgc tactccttca gattttgttc gcgctactgc aacgataccg

  25501 atacaagcct cactcccttt cggatggctt attgttggcg ttgcacttct tgctgttttt

  25561 cagagcgctt ccaaaatcat aaccctcaaa aagagatggc aactagcact ctccaagggt

  25621 gttcactttg tttgcaactt gctgttgttg tttgtaacag tttactcaca ccttttgctc

  25681 gttgctgctg gccttgaagc cccttttctc tatctttatg ctttagtcta cttcttgcag

  25741 agtataaact ttgtaagaat aataatgagg ctttggcttt gctggaaatg ccgttccaaa

  25801 aacccattac tttatgatgc caactatttt ctttgctggc atactaattg ttacgactat

  25861 tgtatacctt acaatagtgt aacttcttca attgtcatta cttcaggtga tggcacaaca

  25921 agtcctattt ctgaacatga ctaccagatt ggtggttata ctgaaaaatg ggaatctgga

  25981 gtaaaagact gtgttgtatt acacagttac ttcacttcag actattacca gctgtactca

  26041 actcaattga gtacagacac tggtgttgaa catgttacct tcttcatcta caataaaatt

  26101 gttgatgagc ctgaagaaca tgtccaaatt cacacaatcg acggttcatc cggagttgtt

  26161 aatccagtaa tggaaccaat ttatgatgaa ccgacgacga ctactagcgt gcctttgtaa

  26221 gcacaagctg atgagtacga acttatgtac tcattcgttt cggaagagac aggtacgtta

  26281 atagttaata gcgtacttct ttttcttgct ttcgtggtat tcttgctagt tacactagcc

  26341 atccttactg cgcttcgatt gtgtgcgtac tgctgcaata ttgttaacgt gagtcttgta

  26401 aaaccttctt tttacgttta ctctcgtgtt aaaaatctga attcttctag agttcctgat

  26461 cttctggtct aaacgaacta aatattatat tagtttttct gtttggaact ttaattttag

  26521 ccatggcaga ttccaacggt actattaccg ttgaagagct taaaaagctc cttgaacaat

  26581 ggaacctagt aataggtttc ctattcctta catggatttg tcttctacaa tttgcctatg

  26641 ccaacaggaa taggtttttg tatataatta agttaatttt cctctggctg ttatggccag

  26701 taactttagc ttgttttgtg cttgctgctg tttacagaat aaattggatc accggtggaa

  26761 ttgctatcgc aatggcttgt cttgtaggct tgatgtggct cagctacttc attgcttctt

  26821 tcagactgtt tgcgcgtacg cgttccatgt ggtcattcaa tccagaaact aacattcttc

  26881 tcaacgtgcc actccatggc actattctga ccagaccgct tctagaaagt gaactcgtaa

  26941 tcggagctgt gatccttcgt ggacatcttc gtattgctgg acaccatcta ggacgctgtg

  27001 acatcaagga cctgcctaaa gaaatcactg ttgctacatc acgaacgctt tcttattaca

  27061 aattgggagc ttcgcagcgt gtagcaggtg actcaggttt tgctgcatac agtcgctaca

  27121 ggattggcaa ctataaatta aacacagacc attccagtag cagtgacaat attgctttgc

  27181 ttgtacagta agtgacaaca gatgtttcat ctcgttgact ttcaggttac tatagcagag

  27241 atattactaa ttattatgag gacttttaaa gtttccattt ggaatcttga ttacatcata

  27301 aacctcataa ttaaaaattt atctaagtca ctaactgaga ataaatattc tcaattagat

  27361 gaagagcaac caatggagat tgattaaacg aacatgaaaa ttattctttt cttggcactg

  27421 ataacactcg ctacttgtga gctttatcac taccaagagt gtgttagagg tacaacagta

  27481 cttttaaaag aaccttgctc ttctggaaca tacgagggca attcaccatt tcatcctcta

  27541 gctgataaca aatttgcact gacttgcttt agcactcaat ttgcttttgc ttgtcctgac

  27601 ggcgtaaaac acgtctatca gttacgtgcc agatcagttt cacctaaact gttcatcaga

  27661 caagaggaag ttcaagaact ttactctcca atttttctta ttgttgcggc aatagtgttt

  27721 ataacacttt gcttcacact caaaagaaag acagaatgat tgaactttca ttaattgact

  27781 tctatttgtg ctttttagcc tttctgctat tccttgtttt aattatgctt attatctttt

  27841 ggttctcact tgaactgcaa gatcataatg aaacttgtca cgcctaaacg aacatgaaat

  27901 ttcttgtttt cttaggaatc atcacaactg tagctgcatt tcaccaagaa tgtagtttac

  27961 agtcatgtac tcaacatcaa ccatatgtag ttgatgaccc gtgtcctatt cacttctatt

  28021 ctaaatggta tattagagta ggagctagaa aatcagcacc tttaattgaa ttgtgcgtgg

  28081 atgaggctgg ttctaaatca cccattcagt acatcgatat cggtaattat acagtttcct

  28141 gttcaccttt tacaattaat tgccaggaac ctaaattggg tagtcttgta gtgcgttgtt

  28201 cgttctatga agacttttta gagtatcatg acgttcgtgt tgttttagat ttcatctaaa

  28261 cgaacaaact aaaatgtctg ataatggacc ccaaaatcag cgaaatgcac cccgcattac

  28321 gtttggtgga ccctcagatt caactggcag taaccagaat ggagaacgca gtggggcgcg

  28381 atcaaaacaa cgtcggcccc aaggtttacc caataatact gcgtcttggt tcaccgctct

  28441 cactcaacat ggcaaggaag accttaaatt ccctcgagga caaggcgttc caattaacac

  28501 caatagcagt ccagatgacc aaattggcta ctaccgaaga gctaccagac gaattcgtgg

  28561 tggtgacggt aaaatgaaag atctcagtcc aagatggtat ttctactacc taggaactgg

  28621 gccagaagct ggacttccct atggtgctaa caaagacggc atcatatggg ttgcaactga

  28681 gggagccttg aatacaccaa aagatcacat tggcacccgc aatcctgcta acaatgctgc

  28741 aatcgtgcta caacttcctc aaggaacaac attgccaaaa ggcttctacg cagaagggag

  28801 cagaggcggc agtcaagcct cttctcgttc ctcatcacgt agtcgcaaca gttcaagaaa

  28861 ttcaactcca ggcagcagta ggggaacttc tcctgctaga atggctggca atggcggtga

  28921 tgctgctctt gctttgctgc tgcttgacag attgaaccag cttgagagca aaatgtctgg

  28981 taaaggccaa caacaacaag gccaaactgt cactaagaaa tctgctgctg aggcttctaa

  29041 gaagcctcgg caaaaacgta ctgccactaa agcatacaat gtaacacaag ctttcggcag

  29101 acgtggtcca gaacaaaccc aaggaaattt tggggaccag gaactaatca gacaaggaac

  29161 tgattacaaa cattggccgc aaattgcaca atttgccccc agcgcttcag cgttcttcgg

  29221 aatgtcgcgc attggcatgg aagtcacacc ttcgggaacg tggttgacct acacaggtgc

  29281 catcaaattg gatgacaaag atccaaattt caaagatcaa gtcattttgc tgaataagca

  29341 tattgacgca tacaaaacat tcccaccaac agagcctaaa aaggacaaaa agaagaaggc

  29401 tgatgaaact caagccttac cgcagagaca gaagaaacag caaactgtga ctcttcttcc

  29461 tgctgcagat ttggatgatt tctccaaaca attgcaacaa tccatgagca gtgctgactc

  29521 aactcaggcc taaactcatg cagaccacac aaggcagatg ggctatataa acgttttcgc

  29581 ttttccgttt acgatatata gtctactctt gtgcagaatg aattctcgta actacatagc

  29641 acaagtagat gtagttaact ttaatctcac atagcaatct ttaatcagtg tgtaacatta

  29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt

  29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat

  29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa

  29881 aa

  //

  隐藏内容需要回复可以看见

  回复

  请登录之后再进行评论

  登录
 • 帖子间隔 侧栏位置: