• 中文
  • English
 • 注册
 • 每日基因 每日基因 关注:12 内容:21

  新冠状病毒全基因序列001

 • 查看作者
 • 打赏作者
  • 每日基因
  • 入达

   更多样本数据,请访问中华基因库 专业库


   ORIGIN

   1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct

   61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact

   121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc

   181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccgtg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt

   241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac

   301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg

   361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg

   421 cttagtagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa

   481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact

   541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg

   601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aaggagctgg

   661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga

   721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga

   781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg

   841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc

   901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg

   961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca

   1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa

   1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa

   1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg

   1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca

   1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga

   1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc

   1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg

   1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc

   1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg

   1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga

   1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga

   1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa

   1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac

   1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc

   1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct

   1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg

   1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac

   2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg

   2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga

   2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat

   2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa

   2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc

   2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca

   2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc

   2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt

   2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga

   2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga

   2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac

   2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga

   2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt

   2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc

   2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc

   2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg

   3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga

   3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga

   3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga

   3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga

   3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt

   3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt

   3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt

   3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc

   3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc

   3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa

   3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa

   3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg

   3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa

   3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga

   3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa

   3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat

   3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa

   4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag

   4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca

   4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat

   4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca

   4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc

   4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc

   4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg

   4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca

   4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc

   4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta

   4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc

   4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc

   4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa

   4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga

   4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac

   4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac

   4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca

   5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc

   5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt

   5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca

   5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa

   5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc

   5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc

   5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat

   5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg

   5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg

   5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca

   5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc

   5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca

   5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt

   5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag

   5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat

   5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat

   6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg

   6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc

   6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta

   6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg

   6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg

   6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga

   6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt

   6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt

   6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca

   6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga

   6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag

   6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac

   6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt

   6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc

   6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga

   6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg

   6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt

   7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa

   7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct

   7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc

   7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat

   7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag

   7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt

   7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta

   7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg

   7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag

   7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg

   7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga

   7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga

   7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac

   7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac

   7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc

   7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact

   7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga

   8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact

   8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac

   8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt

   8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa

   8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat

   8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat

   8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc

   8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa

   8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca

   8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc

   8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat

   8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc

   8761 tgattttgac acatggttta gtcagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc

   8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac

   8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt

   8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc

   9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata

   9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac

   9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc

   9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc

   9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag

   9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac

   9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat

   9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg

   9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact

   9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt

   9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt

   9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca

   9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt

   9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa

   9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa

   9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg

   9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc

   10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc

   10081 atctggtaaa gttgagggtt gtatggtaca agtaacttgt ggtacaacta cacttaacgg

   10141 tctttggctt gatgacgtag tttactgtcc aagacatgtg atctgcacct ctgaagacat

   10201 gcttaaccct aattatgaag atttactcat tcgtaagtct aatcataatt tcttggtaca

   10261 ggctggtaat gttcaactca gggttattgg acattctatg caaaattgtg tacttaagct

   10321 taaggttgat acagccaatc ctaagacacc taagtataag tttgttcgca ttcaaccagg

   10381 acagactttt tcagtgttag cttgttacaa tggttcacca tctggtgttt accaatgtgc

   10441 tatgaggccc aatttcacta ttaagggttc attccttaat ggttcatgtg gtagtgttgg

   10501 ttttaacata gattatgact gtgtctcttt ttgttacatg caccatatgg aattaccaac

   10561 tggagttcat gctggcacag acttagaagg taacttttat ggaccttttg ttgacaggca

   10621 aacagcacaa gcagctggta cggacacaac tattacagtt aatgttttag cttggttgta

   10681 cgctgctgtt ataaatggag acaggtggtt tctcaatcga tttaccacaa ctcttaatga

   10741 ctttaacctt gtggctatga agtacaatta tgaacctcta acacaagacc atgttgacat

   10801 actaggacct ctttctgctc aaactggaat tgccgtttta gatatgtgtg cttcattaaa

   10861 agaattactg caaaatggta tgaatggacg taccatattg ggtagtgctt tattagaaga

   10921 tgaatttaca ccttttgatg ttgttagaca atgctcaggt gttactttcc aaagtgcagt

   10981 gaaaagaaca atcaagggta cacaccactg gttgttactc acaattttga cttcactttt

   11041 agttttagtc cagagtactc aatggtcttt gttctttttt ttgtatgaaa atgccttttt

   11101 accttttgct atgggtatta ttgctatgtc tgcttttgca atgatgtttg tcaaacataa

   11161 gcatgcattt ctctgtttgt ttttgttacc ttctcttgcc actgtagctt attttaatat

   11221 ggtctatatg cctgctagtt gggtgatgcg tattatgaca tggttggata tggttgatac

   11281 tagtttgtct ggttttaagc taaaagactg tgttatgtat gcatcagctg tagtgttact

   11341 aatccttatg acagcaagaa ctgtgtatga tgatggtgct aggagagtgt ggacacttat

   11401 gaatgtcttg acactcgttt ataaagttta ttatggtaat gctttagatc aagccatttc

   11461 catgtgggct cttataatct ctgttacttc taactactca ggtgtagtta caactgtcat

   11521 gtttttggcc agaggtattg tttttatgtg tgttgagtat tgccctattt tcttcataac

   11581 tggtaataca cttcagtgta taatgctagt ttattgtttc ttaggctatt tttgtacttg

   11641 ttactttggc ctcttttgtt tactcaaccg ctactttaga ctgactcttg gtgtttatga

   11701 ttacttagtt tctacacagg agtttagata tatgaattca cagggactac tcccacccaa

   11761 gaatagcata gatgccttca aactcaacat taaattgttg ggtgttggtg gcaaaccttg

   11821 tatcaaagta gccactgtac agtctaaaat gtcagatgta aagtgcacat cagtagtctt

   11881 actctcagtt ttgcaacaac tcagagtaga atcatcatct aaattgtggg ctcaatgtgt

   11941 ccagttacac aatgacattc tcttagctaa agatactact gaagcctttg aaaaaatggt

   12001 ttcactactt tctgttttgc tttccatgca gggtgctgta gacataaaca agctttgtga

   12061 agaaatgctg gacaacaggg caaccttaca agctatagcc tcagagttta gttcccttcc

   12121 atcatatgca gcttttgcta ctgctcaaga agcttatgag caggctgttg ctaatggtga

   12181 ttctgaagtt gttcttaaaa agttgaagaa gtctttgaat gtggctaaat ctgaatttga

   12241 ccgtgatgca gccatgcaac gtaagttgga aaagatggct gatcaagcta tgacccaaat

   12301 gtataaacag gctagatctg aggacaagag ggcaaaagtt actagtgcta tgcagacaat

   12361 gcttttcact atgcttagaa agttggataa tgatgcactc aacaacatta tcaacaatgc

   12421 aagagatggt tgtgttccct tgaacataat acctcttaca acagcagcca aactaatggt

   12481 tgtcatacca gactataaca catataaaaa tacgtgtgat ggtacaacat ttacttatgc

   12541 atcagcattg tgggaaatcc aacaggttgt agatgcagat agtaaaattg ttcaacttag

   12601 tgaaattagt atggacaatt cacctaattt agcatggcct cttattgtaa cagctttaag

   12661 ggccaattct gctgtcaaat tacagaataa tgagcttagt cctgttgcac tacgacagat

   12721 gtcttgtgct gccggtacta cacaaactgc ttgcactgat gacaatgcgt tagcttacta

   12781 caacacaaca aagggaggta ggtttgtact tgcactgtta tccgatttac aggatttgaa

   12841 atgggctaga ttccctaaga gtgatggaac tggtactatc tatacagaac tggaaccacc

   12901 ttgtaggttt gttacagaca cacctaaagg tcctaaagtg aagtatttat actttattaa

   12961 aggattaaac aacctaaata gaggtatggt acttggtagt ttagctgcca cagtacgtct

   13021 acaagctggt aatgcaacag aagtgcctgc caattcaact gtattatctt tctgtgcttt

   13081 tgctgtagat gctgctaaag cttacaaaga ttatctagct agtgggggac aaccaatcac

   13141 taattgtgtt aagatgttgt gtacacacac tggtactggt caggcaataa cagttacacc

   13201 ggaagccaat atggatcaag aatcctttgg tggtgcatcg tgttgtctgt actgccgttg

   13261 ccacatagat catccaaatc ctaaaggatt ttgtgactta aaaggtaagt atgtacaaat

   13321 acctacaact tgtgctaatg accctgtggg ttttacactt aaaaacacag tctgtaccgt

   13381 ctgcggtatg tggaaaggtt atggctgtag ttgtgatcaa ctccgcgaac ccatgcttca

   13441 gtcagctgat gcacaatcgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca

   13501 ccgtgcggca caggcactag tactgatgtc gtatacaggg cttttgacat ctacaatgat

   13561 aaagtagctg gttttgctaa attcctaaaa actaattgtt gtcgcttcca agaaaaggac

   13621 gaagatgaca atttaattga ttcttacttt gtagttaaga gacacacttt ctctaactac

   13681 caacatgaag aaacaattta taatttactt aaggattgtc cagctgttgc taaacatgac

   13741 ttctttaagt ttagaataga cggtgacatg gtaccacata tatcacgtca acgtcttact

   13801 aaatacacaa tggcagacct cgtctatgct ttaaggcatt ttgatgaagg taattgtgac

   13861 acattaaaag aaatacttgt cacatacaat tgttgtgatg atgattattt caataaaaag

   13921 gactggtatg attttgtaga aaacccagat atattacgcg tatacgccaa cttaggtgaa

   13981 cgtgtacgcc aagctttgtt aaaaacagta caattctgtg atgccatgcg aaatgctggt

   14041 attgttggtg tactgacatt agataatcaa gatctcaatg gtaactggta tgatttcggt

   14101 gatttcatac aaaccacgcc aggtagtgga gttcctgttg tagattctta ttattcattg

   14161 ttaatgccta tattaacctt gaccagggct ttaactgcag agtcacatgt tgacactgac

   14221 ttaacaaagc cttacattaa gtgggatttg ttaaaatatg acttcacgga agagaggtta

   14281 aaactctttg accgttattt taaatattgg gatcagacat accacccaaa ttgtgttaac

   14341 tgtttggatg acagatgcat tctgcattgt gcaaacttta atgttttatt ctctacagtg

   14401 ttcccaccta caagttttgg accactagtg agaaaaatat ttgttgatgg tgttccattt

   14461 gtagtttcaa ctggatacca cttcagagag ctaggtgttg tacataatca ggatgtaaac

   14521 ttacatagct ctagacttag ttttaaggaa ttacttgtgt atgctgctga ccctgctatg

   14581 cacgctgctt ctggtaatct attactagat aaacgcacta cgtgcttttc agtagctgca

   14641 cttactaaca atgttgcttt tcaaactgtc aaacccggta attttaacaa agacttctat

   14701 gactttgctg tgtctaaggg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaatt aaaacacttc

   14761 ttctttgctc aggatggtaa tgctgctatc agcgattatg actactatcg ttataatcta

   14821 ccaacaatgt gtgatatcag acaactacta tttgtagttg aagttgttga taagtacttt

   14881 gattgttacg atggtggctg tattaatgct aaccaagtca tcgtcaacaa cctagacaaa

   14941 tcagctggtt ttccatttaa taaatggggt aaggctagac tttattatga ttcaatgagt

   15001 tatgaggatc aagatgcact tttcgcatat acaaaacgta atgtcatccc tactataact

   15061 caaatgaatc ttaagtatgc cattagtgca aagaatagag ctcgcaccgt agctggtgtc

   15121 tctatctgta gtactatgac caatagacag tttcatcaaa aattattgaa atcaatagcc

   15181 gccactagag gagctactgt agtaattgga acaagcaaat tctatggtgg ttggcacaac

   15241 atgttaaaaa ctgtttatag tgatgtagaa aaccctcacc ttatgggttg ggattatcct

   15301 aaatgtgata gagccatgcc taacatgctt agaattatgg cctcacttgt tcttgctcgc

   15361 aaacatacaa cgtgttgtag cttgtcacac cgtttctata gattagctaa tgagtgtgct

   15421 caagtattga gtgaaatggt catgtgtggc ggttcactat atgttaaacc aggtggaacc

   15481 tcatcaggag atgccacaac tgcttatgct aatagtgttt ttaacatttg tcaagctgtc

   15541 acggccaatg ttaatgcact tttatctact gatggtaaca aaattgccga taagtatgtc

   15601 cgcaatttac aacacagact ttatgagtgt ctctatagaa atagagatgt tgacacagac

   15661 tttgtgaatg agttttacgc atatttgcgt aaacatttct caatgatgat actctctgac

   15721 gatgctgttg tgtgtttcaa tagcacttat gcatctcaag gtctagtggc tagcataaag

   15781 aactttaagt cagttcttta ttatcaaaac aatgttttta tgtctgaagc aaaatgttgg

   15841 actgagactg accttactaa aggacctcat gaattttgct ctcaacatac aatgctagtt

   15901 aaacagggtg atgattatgt gtaccttcct tacccagatc catcaagaat cctaggggcc

   15961 ggctgttttg tagatgatat cgtaaaaaca gatggtacac ttatgattga acggttcgtg

   16021 tctttagcta tagatgctta cccacttact aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc

   16081 tttcatttgt acttacaata cataagaaag ctacatgatg agttaacagg acacatgtta

   16141 gacatgtatt ctgttatgct tactaatgat aacacttcaa ggtattggga acctgagttt

   16201 tatgaggcta tgtacacacc gcatacagtc ttacaggctg ttggggcttg tgttctttgc

   16261 aattcacaga cttcattaag atgtggtgct tgcatacgta gaccattctt atgttgtaaa

   16321 tgctgttacg accatgtcat atcaacatca cataaattag tcttgtctgt taatccgtat

   16381 gtttgcaatg ctccaggttg tgatgtcaca gatgtgactc aactttactt aggaggtatg

   16441 agctattatt gtaaatcaca taaaccaccc attagttttc cattgtgtgc taatggacaa

   16501 gtttttggtt tatataaaaa tacatgtgtt ggtagcgata atgttactga ctttaatgca

   16561 attgcaacat gtgactggac aaatgctggt gattacattt tagctaacac ctgtactgaa

   16621 agactcaagc tttttgcagc agaaacgctc aaagctactg aggagacatt taaactgtct

   16681 tatggtattg ctactgtacg tgaagtgctg tctgacagag aattacatct ttcatgggaa

   16741 gttggtaaac ctagaccacc acttaaccga aattatgtct ttactggtta tcgtgtaact

   16801 aaaaacagta aagtacaaat aggagagtac acctttgaaa aaggtgacta tggtgatgct

   16861 gttgtttacc gaggtacaac aacttacaaa ttaaatgttg gtgattattt tgtgctgaca

   16921 tcacatacag taatgccatt aagtgcacct acactagtgc cacaagagca ctatgttaga

   16981 attactggct tatacccaac actcaatatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat

   17041 tatcaaaagg ttggtatgca aaagtattct acactccagg gaccacctgg tactggtaag

   17101 agtcattttg ctattggcct agctctctac tacccttctg ctcgcatagt gtatacagct

   17161 tgctctcatg ccgctgttga tgcactatgt gagaaggcat taaaatattt gcctatagat

   17221 aaatgtagta gaattatacc tgcacgtgct cgtgtagagt gttttgataa attcaaagtg

   17281 aattcaacat tagaacagta tgtcttttgt actgtaaatg cattgcctga gacgacagca

   17341 gatatagttg tctttgatga aatttcaatg gccacaaatt atgatttgag tgttgtcaat

   17401 gccagattac gtgctaagca ctatgtgtac attggcgacc ctgctcaatt acctgcacca

   17461 cgcacattgc taactaaggg cacactagaa ccagaatatt tcaattcagt gtgtagactt

   17521 atgaaaacta taggtccaga catgttcctc ggaacttgtc ggcgttgtcc tgctgaaatt

   17581 gttgacactg tgagtgcttt ggtttatgat aataagctta aagcacataa agacaaatca

   17641 gctcaatgct ttaaaatgtt ttataagggt gttatcacgc atgatgtttc atctgcaatt

   17701 aacaggccac aaataggcgt ggtaagagaa ttccttacac gtaaccctgc ttggagaaaa

   17761 gctgtcttta tttcacctta taattcacag aatgctgtag cctcaaagat tttgggacta

   17821 ccaactcaaa ctgttgattc atcacagggc tcagaatatg actatgtcat attcactcaa

   17881 accactgaaa cagctcactc ttgtaatgta aacagattta atgttgctat taccagagca

   17941 aaagtaggca tactttgcat aatgtctgat agagaccttt atgacaagtt gcaatttaca

   18001 agtcttgaaa ttccacgtag gaatgtggca actttacaag ctgaaaatgt aacaggactt

   18061 tttaaagatt gtagtaaggt aatcactggg ttacatccta cacaggcacc tacacacctc

   18121 agtgttgaca ctaaattcaa aactgaaggt ttatgtgttg acatacctgg catacctaag

   18181 gacatgacct atagaagact catctctatg atgggtttta aaatgaatta tcaagttaat

   18241 ggttacccta acatgtttat cacccgcgaa gaagctataa gacatgtacg tgcatggatt

   18301 ggcttcgatg tcgaggggtg tcatgctact agagaagctg ttggtaccaa tttaccttta

   18361 cagctaggtt tttctacagg tgttaaccta gttgctgtac ctacaggtta tgttgataca

   18421 cctaataata cagatttttc cagagttagt gctaaaccac cgcctggaga tcaatttaaa

   18481 cacctcatac cacttatgta caaaggactt ccttggaatg tagtgcgtat aaagattgta

   18541 caaatgttaa gtgacacact taaaaatctc tctgacagag tcgtatttgt cttatgggca

   18601 catggctttg agttgacatc tatgaagtat tttgtgaaaa taggacctga gcgcacctgt

   18661 tgtctatgtg atagacgtgc cacatgcttt tccactgctt cagacactta tgcctgttgg

   18721 catcattcta ttggatttga ttacgtctat aatccgttta tgattgatgt tcaacaatgg

   18781 ggttttacag gtaacctaca aagcaaccat gatctgtatt gtcaagtcca tggtaatgca

   18841 catgtagcta gttgtgatgc aatcatgact aggtgtctag ctgtccacga gtgctttgtt

   18901 aagcgtgttg actggactat tgaatatcct ataattggtg atgaactgaa gattaatgcg

   18961 gcttgtagaa aggttcaaca catggttgtt aaagctgcat tattagcaga caaattccca

   19021 gttcttcacg acattggtaa ccctaaagct attaagtgtg tacctcaagc tgatgtagaa

   19081 tggaagttct atgatgcaca gccttgtagt gacaaagctt ataaaataga agaattattc

   19141 tattcttatg ccacacattc tgacaaattc acagatggtg tatgcctatt ttggaattgc

   19201 aatgtcgata gatatcctgc taattccatt gtttgtagat ttgacactag agtgctatct

   19261 aaccttaact tgcctggttg tgatggtggc agtttgtatg taaataaaca tgcattccac

   19321 acaccagctt ttgataaaag tgcttttgtt aatttaaaac aattaccatt tttctattac

   19381 tctgacagtc catgtgagtc tcatggaaaa caagtagtgt cagatataga ttatgtacca

   19441 ctaaagtctg ctacgtgtat aacacgttgc aatttaggtg gtgctgtctg tagacatcat

   19501 gctaatgagt acagattgta tctcgatgct tataacatga tgatctcagc tggctttagc

   19561 ttgtgggttt acaaacaatt tgatacttat aacctctgga acacttttac aagacttcag

   19621 agtttagaaa atgtggcttt taatgttgta aataagggac actttgatgg acaacagggt

   19681 gaagtaccag tttctatcat taataacact gtttacacaa aagttgatgg tgttgatgta

   19741 gaattgtttg aaaataaaac aacattacct gttaatgtag catttgagct ttgggctaag

   19801 cgcaacatta aaccagtacc agaggtgaaa atactcaata atttgggtgt ggacattgct

   19861 gctaatactg tgatctggga ctacaaaaga gatgctccag cacatatatc tactattggt

   19921 gtttgttcta tgactgacat agccaagaaa ccaactgaaa cgatttgtgc accactcact

   19981 gtcttttttg atggtagagt tgatggtcaa gtagacttat ttagaaatgc ccgtaatggt

   20041 gttcttatta cagaaggtag tgttaaaggt ttacaaccat ctgtaggtcc caaacaagct

   20101 agtcttaatg gagtcacatt aattggagaa gccgtaaaaa cacagttcaa ttattataag

   20161 aaagttgatg gtgttgtcca acaattacct gaaacttact ttactcagag tagaaattta

   20221 caagaattta aacccaggag tcaaatggaa attgatttct tagaattagc tatggatgaa

   20281 ttcattgaac ggtataaatt agaaggctat gccttcgaac atatcgttta tggagatttt

   20341 agtcatagtc agttaggtgg tttacatcta ctgattggac tagctaaacg ttttaaggaa

   20401 tcaccttttg aattagaaga ttttattcct atggacagta cagttaaaaa ctatttcata

   20461 acagatgcgc aaacaggttc atctaagtgt gtgtgttctg ttattgattt attacttgat

   20521 gattttgttg aaataataaa atcccaagat ttatctgtag tttctaaggt tgtcaaagtg

   20581 actattgact atacagaaat ttcatttatg ctttggtgta aagatggcca tgtagaaaca

   20641 ttttacccaa aattacaatc tagtcaagcg tggcaaccgg gtgttgctat gcctaatctt

   20701 tacaaaatgc aaagaatgct attagaaaag tgtgaccttc aaaattatgg tgatagtgca

   20761 acattaccta aaggcataat gatgaatgtc gcaaaatata ctcaactgtg tcaatattta

   20821 aacacattaa cattagctgt accctataat atgagagtta tacattttgg tgctggttct

   20881 gataaaggag ttgcaccagg tacagctgtt ttaagacagt ggttgcctac gggtacgctg

   20941 cttgtcgatt cagatcttaa tgactttgtc tctgatgcag attcaacttt gattggtgat

   21001 tgtgcaactg tacatacagc taataaatgg gatctcatta ttagtgatat gtacgaccct

   21061 aagactaaaa atgttacaaa agaaaatgac tctaaagagg gttttttcac ttacatttgt

   21121 gggtttatac aacaaaagct agctcttgga ggttccgtgg ctataaagat aacagaacat

   21181 tcttggaatg ctgatcttta taagctcatg ggacacttcg catggtggac agcctttgtt

   21241 actaatgtga atgcgtcatc atctgaagca tttttaattg gatgtaatta tcttggcaaa

   21301 ccacgcgaac aaatagatgg ttatgtcatg catgcaaatt acatattttg gaggaataca

   21361 aatccaattc agttgtcttc ctattcttta tttgacatga gtaaatttcc ccttaaatta

   21421 aggggtactg ctgttatgtc tttaaaagaa ggtcaaatca atgatatgat tttatctctt

   21481 cttagtaaag gtagacttat aattagagaa aacaacagag ttgttatttc tagtgatgtt

   21541 cttgttaaca actaaacgaa caatgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag

   21601 tcagtgtgtt aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac

   21661 acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttacatt caactcagga

   21721 cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat gctatacatg tctctgggac

   21781 caatggtact aagaggtttg ataaccctgt cctaccattt aatgatggtg tttattttgc

   21841 ttccactgag aagtctaaca taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa

   21901 gacccagtcc ctacttattg ttaataacgc tactaatgtt gttattaaag tctgtgaatt

   21961 tcaattttgt aatgatccat ttttgggtgt ttattaccac aaaaacaaca aaagttggat

   22021 ggaaagtgag ttcagagttt attctagtgc gaataattgc acttttgaat atgtctctca

   22081 gccttttctt atggaccttg aaggaaaaca gggtaatttc aaaaatctta gggaatttgt

   22141 gtttaagaat attgatggtt attttaaaat atattctaag cacacgccta ttaatttagt

   22201 gcgtgatctc cctcagggtt tttcggcttt agaaccattg gtagatttgc caataggtat

   22261 taacatcact aggtttcaaa ctttacttgc tttacataga agttatttga ctcctggtga

   22321 ttcttcttca ggttggacag ctggtgctgc agcttattat gtgggttatc ttcaacctag

   22381 gacttttcta ttaaaatata atgaaaatgg aaccattaca gatgctgtag actgtgcact

   22441 tgaccctctc tcagaaacaa agtgtacgtt gaaatccttc actgtagaaa aaggaatcta

   22501 tcaaacttct aactttagag tccaaccaac agaatctatt gttagatttc ctaatattac

   22561 aaacttgtgc ccttttggtg aagtttttaa cgccaccaga tttgcatctg tttatgcttg

   22621 gaacaggaag agaatcagca actgtgttgc tgattattct gtcctatata attccgcatc

   22681 attttccact tttaagtgtt atggagtgtc tcctactaaa ttaaatgatc tctgctttac

   22741 taatgtctat gcagattcat ttgtaattag aggtgatgaa gtcagacaaa tcgctccagg

   22801 gcaaactgga aagattgctg attataatta taaattacca gatgatttta caggctgcgt

   22861 tatagcttgg aattctaaca atcttgattc taaggttggt ggtaattata attacctgta

   22921 tagattgttt aggaagtcta atctcaaacc ttttgagaga gatatttcaa ctgaaatcta

   22981 tcaggccggt agcacacctt gtaatggtgt tgaaggtttt aattgttact ttcctttaca

   23041 atcatatggt ttccaaccca ctaatggtgt tggttaccaa ccatacagag tagtagtact

   23101 ttcttttgaa cttctacatg caccagcaac tgtttgtgga cctaaaaagt ctactaattt

   23161 ggttaaaaac aaatgtgtca atttcaactt caatggttta acaggcacag gtgttcttac

   23221 tgagtctaac aaaaagtttc tgcctttcca acaatttggc agagacattg ctgacactac

   23281 tgatgctgtc cgtgatccac agacacttga gattcttgac attacaccat gttcttttgg

   23341 tggtgtcagt gttataacac caggaacaaa tacttctaac caggttgctg ttctttatca

   23401 ggatgttaac tgcacagaag tccctgttgc tattcatgca gatcaactta ctcctacttg

   23461 gcgtgtttat tctacaggtt ctaatgtttt tcaaacacgt gcaggctgtt taataggggc

   23521 tgaacatgtc aacaactcat atgagtgtga catacccatt ggtgcaggta tatgcgctag

   23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat

   23641 tgcctacact atgtcacttg gtgcagaaaa ttcagttgct tactctaata actctattgc

   23701 catacccaca aattttacta ttagtgttac cacagaaatt ctaccagtgt ctatgaccaa

   23761 gacatcagta gattgtacaa tgtacatttg tggtgattca actgaatgca gcaatctttt

   23821 gttgcaatat ggcagttttt gtacacaatt aaaccgtgct ttaactggaa tagctgttga

   23881 acaagacaaa aacacccaag aagtttttgc acaagtcaaa caaatttaca aaacaccacc

   23941 aattaaagat tttggtggtt ttaatttttc acaaatatta ccagatccat caaaaccaag

   24001 caagaggtca tttattgaag atctactttt caacaaagtg acacttgcag atgctggctt

   24061 catcaaacaa tatggtgatt gccttggtga tattgctgct agagacctca tttgtgcaca

   24121 aaagtttaac ggccttactg ttttgccacc tttgctcaca gatgaaatga ttgctcaata

   24181 cacttctgca ctgttagcgg gtacaatcac ttctggttgg acctttggtg caggtgctgc

   24241 attacaaata ccatttgcta tgcaaatggc ttataggttt aatggtattg gagttacaca

   24301 gaatgttctc tatgagaacc aaaaattgat tgccaaccaa tttaatagtg ctattggcaa

   24361 aattcaagac tcactttctt ccacagcaag tgcacttgga aaacttcaag atgtggtcaa

   24421 ccaaaatgca caagctttaa acacgcttgt taaacaactt agctccaatt ttggtgcaat

   24481 ttcaagtgtt ttaaatgata tcctttcacg tcttgacaaa gttgaggctg aagtgcaaat

   24541 tgataggttg atcacaggca gacttcaaag tttgcagaca tatgtgactc aacaattaat

   24601 tagagctgca gaaatcagag cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt cagagtgtgt

   24661 acttggacaa tcaaaaagag ttgatttttg tggaaagggc tatcatctta tgtccttccc

   24721 tcagtcagca cctcatggtg tagtcttctt gcatgtgact tatgtccctg cacaagaaaa

   24781 gaacttcaca actgctcctg ccatttgtca tgatggaaaa gcacactttc ctcgtgaagg

   24841 tgtctttgtt tcaaatggca cacactggtt tgtaacacaa aggaattttt atgaaccaca

   24901 aatcattact acagacaaca catttgtgtc tggtaactgt gatgttgtaa taggaattgt

   24961 caacaacaca gtttatgatc ctttgcaacc tgaattagac tcattcaagg aggagttaga

   25021 taaatatttt aagaatcata catcaccaga tgttgattta ggtgacatct ctggcattaa

   25081 tgcttcagtt gtaaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggttg ccaagaattt

   25141 aaatgaatct ctcatcgatc tccaagaact tggaaagtat gagcagtata taaaatggcc

   25201 atggtacatt tggctaggtt ttatagctgg cttgattgcc atagtaatgg tgacaattat

   25261 gctttgctgt atgaccagtt gctgtagttg tctcaagggc tgttgttctt gtggatcctg

   25321 ctgcaaattt gatgaagacg actctgagcc agtgctcaaa ggagtcaaat tacattacac

   25381 ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga atcttcacaa ttggaactgt aactttgaag

   25441 caaggtgaaa tcaaggatgc tactccttca gattttgttc gcgctactgc aacgataccg

   25501 atacaagcct cactcccttt cggatggctt attgttggcg ttgcacttct tgctgttttt

   25561 cagagcgctt ccaaaatcat aaccctcaaa aagagatggc aactagcact ctccaagggt

   25621 gttcactttg tttgcaactt gctgttgttg tttgtaacag tttactcaca ccttttgctc

   25681 gttgctgctg gccttgaagc cccttttctc tatctttatg ctttagtcta cttcttgcag

   25741 agtataaact ttgtaagaat aataatgagg ctttggcttt gctggaaatg ccgttccaaa

   25801 aacccattac tttatgatgc caactatttt ctttgctggc atactaattg ttacgactat

   25861 tgtatacctt acaatagtgt aacttcttca attgtcatta cttcaggtga tggcacaaca

   25921 agtcctattt ctgaacatga ctaccagatt ggtggttata ctgaaaaatg ggaatctgga

   25981 gtaaaagact gtgttgtatt acacagttac ttcacttcag actattacca gctgtactca

   26041 actcaattga gtacagacac tggtgttgaa catgttacct tcttcatcta caataaaatt

   26101 gttgatgagc ctgaagaaca tgtccaaatt cacacaatcg acggttcatc cggagttgtt

   26161 aatccagtaa tggaaccaat ttatgatgaa ccgacgacga ctactagcgt gcctttgtaa

   26221 gcacaagctg atgagtacga acttatgtac tcattcgttt cggaagagac aggtacgtta

   26281 atagttaata gcgtacttct ttttcttgct ttcgtggtat tcttgctagt tacactagcc

   26341 atccttactg cgcttcgatt gtgtgcgtac tgctgcaata ttgttaacgt gagtcttgta

   26401 aaaccttctt tttacgttta ctctcgtgtt aaaaatctga attcttctag agttcctgat

   26461 cttctggtct aaacgaacta aatattatat tagtttttct gtttggaact ttaattttag

   26521 ccatggcaga ttccaacggt actattaccg ttgaagagct taaaaagctc cttgaacaat

   26581 ggaacctagt aataggtttc ctattcctta catggatttg tcttctacaa tttgcctatg

   26641 ccaacaggaa taggtttttg tatataatta agttaatttt cctctggctg ttatggccag

   26701 taactttagc ttgttttgtg cttgctgctg tttacagaat aaattggatc accggtggaa

   26761 ttgctatcgc aatggcttgt cttgtaggct tgatgtggct cagctacttc attgcttctt

   26821 tcagactgtt tgcgcgtacg cgttccatgt ggtcattcaa tccagaaact aacattcttc

   26881 tcaacgtgcc actccatggc actattctga ccagaccgct tctagaaagt gaactcgtaa

   26941 tcggagctgt gatccttcgt ggacatcttc gtattgctgg acaccatcta ggacgctgtg

   27001 acatcaagga cctgcctaaa gaaatcactg ttgctacatc acgaacgctt tcttattaca

   27061 aattgggagc ttcgcagcgt gtagcaggtg actcaggttt tgctgcatac agtcgctaca

   27121 ggattggcaa ctataaatta aacacagacc attccagtag cagtgacaat attgctttgc

   27181 ttgtacagta agtgacaaca gatgtttcat ctcgttgact ttcaggttac tatagcagag

   27241 atattactaa ttattatgag gacttttaaa gtttccattt ggaatcttga ttacatcata

   27301 aacctcataa ttaaaaattt atctaagtca ctaactgaga ataaatattc tcaattagat

   27361 gaagagcaac caatggagat tgattaaacg aacatgaaaa ttattctttt cttggcactg

   27421 ataacactcg ctacttgtga gctttatcac taccaagagt gtgttagagg tacaacagta

   27481 cttttaaaag aaccttgctc ttctggaaca tacgagggca attcaccatt tcatcctcta

   27541 gctgataaca aatttgcact gacttgcttt agcactcaat ttgcttttgc ttgtcctgac

   27601 ggcgtaaaac acgtctatca gttacgtgcc agatcagttt cacctaaact gttcatcaga

   27661 caagaggaag ttcaagaact ttactctcca atttttctta ttgttgcggc aatagtgttt

   27721 ataacacttt gcttcacact caaaagaaag acagaatgat tgaactttca ttaattgact

   27781 tctatttgtg ctttttagcc tttctgctat tccttgtttt aattatgctt attatctttt

   27841 ggttctcact tgaactgcaa gatcataatg aaacttgtca cgcctaaacg aacatgaaat

   27901 ttcttgtttt cttaggaatc atcacaactg tagctgcatt tcaccaagaa tgtagtttac

   27961 agtcatgtac tcaacatcaa ccatatgtag ttgatgaccc gtgtcctatt cacttctatt

   28021 ctaaatggta tattagagta ggagctagaa aatcagcacc tttaattgaa ttgtgcgtgg

   28081 atgaggctgg ttctaaatca cccattcagt acatcgatat cggtaattat acagtttcct

   28141 gttcaccttt tacaattaat tgccaggaac ctaaattggg tagtcttgta gtgcgttgtt

   28201 cgttctatga agacttttta gagtatcatg acgttcgtgt tgttttagat ttcatctaaa

   28261 cgaacaaact aaaatgtctg ataatggacc ccaaaatcag cgaaatgcac cccgcattac

   28321 gtttggtgga ccctcagatt caactggcag taaccagaat ggagaacgca gtggggcgcg

   28381 atcaaaacaa cgtcggcccc aaggtttacc caataatact gcgtcttggt tcaccgctct

   28441 cactcaacat ggcaaggaag accttaaatt ccctcgagga caaggcgttc caattaacac

   28501 caatagcagt ccagatgacc aaattggcta ctaccgaaga gctaccagac gaattcgtgg

   28561 tggtgacggt aaaatgaaag atctcagtcc aagatggtat ttctactacc taggaactgg

   28621 gccagaagct ggacttccct atggtgctaa caaagacggc atcatatggg ttgcaactga

   28681 gggagccttg aatacaccaa aagatcacat tggcacccgc aatcctgcta acaatgctgc

   28741 aatcgtgcta caacttcctc aaggaacaac attgccaaaa ggcttctacg cagaagggag

   28801 cagaggcggc agtcaagcct cttctcgttc ctcatcacgt agtcgcaaca gttcaagaaa

   28861 ttcaactcca ggcagcagta ggggaacttc tcctgctaga atggctggca atggcggtga

   28921 tgctgctctt gctttgctgc tgcttgacag attgaaccag cttgagagca aaatgtctgg

   28981 taaaggccaa caacaacaag gccaaactgt cactaagaaa tctgctgctg aggcttctaa

   29041 gaagcctcgg caaaaacgta ctgccactaa agcatacaat gtaacacaag ctttcggcag

   29101 acgtggtcca gaacaaaccc aaggaaattt tggggaccag gaactaatca gacaaggaac

   29161 tgattacaaa cattggccgc aaattgcaca atttgccccc agcgcttcag cgttcttcgg

   29221 aatgtcgcgc attggcatgg aagtcacacc ttcgggaacg tggttgacct acacaggtgc

   29281 catcaaattg gatgacaaag atccaaattt caaagatcaa gtcattttgc tgaataagca

   29341 tattgacgca tacaaaacat tcccaccaac agagcctaaa aaggacaaaa agaagaaggc

   29401 tgatgaaact caagccttac cgcagagaca gaagaaacag caaactgtga ctcttcttcc

   29461 tgctgcagat ttggatgatt tctccaaaca attgcaacaa tccatgagca gtgctgactc

   29521 aactcaggcc taaactcatg cagaccacac aaggcagatg ggctatataa acgttttcgc

   29581 ttttccgttt acgatatata gtctactctt gtgcagaatg aattctcgta actacatagc

   29641 acaagtagat gtagttaact ttaatctcac atagcaatct ttaatcagtg tgtaacatta

   29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt

   29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat

   29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa

   29881 aa

   //

   隐藏内容需要回复可以看见

   回复

   请登录之后再进行评论

   登录

   WordPress后台-外观-小工具 进行配置小工具

  • 做任务
  • 实时动态
  • 偏好设置
  • 帖子间隔 侧栏位置: